TIN

Nieuwe Franse wet – gewichten en afmetingen voor vrachtwagens

Op 31 juli 2021 werd een nieuw Frans decreet gepubliceerd tot wijziging van de bepalingen van het reglementaire deel van het verkeersreglement met betrekking tot de gewichten en afmetingen van voertuigen voor goederenvervoer over de weg.

A: Specificeert de voorwaarden voor een maximaal toegestaan gewicht van 42 ton en 44 ton voor het vervoer van containers of wissellaadbakken tot een maximale totale lengte van 45 voet in intermodaal vervoer:

– 42 ton indien de combinatie een tweeassig motorrijtuig met een drieassige oplegger heeft;

– 44 ton indien de combinatie een drieassig motorrijtuig met een twee- of drieassige oplegger heeft.

B: Verduidelijkt de regels voor het maximaal toegestane gewicht voor wegvoertuigen: vanaf 1 januari 2022 is het maximaal toegestane gewicht voor een combinatie met minimaal vier assen 40 ton; Voor goederenvervoer over de weg dat volledig op het nationale grondgebied plaatsvindt, is 44 ton toegestaan.

C: Omzetting van de bepalingen van de herziene Richtlijn 96/53/EG die toestaan dat de maximumafmetingen van voertuigen en voertuigcombinaties in het verkeer worden overschreden om hun aerodynamica te verbeteren.

D: Voorzieningen ingevoerd die een vrijstelling van 1 en 2 ton mogelijk maken voor voertuigen die op alternatieve brandstoftechnologie rijden.

Het nieuwe decreet stelt de bevoegde Franse autoriteiten in staat om de regels van gewicht en afmetingen voor alle vervoerders te handhaven.

Bron: FNTR

Close
https://tin.eu
https://tin.eu
en
https://tin.eu/news/nieuwe-franse-wet-gewichten-en-afmetingen-voor-vrachtwagens