Transport in Nood

Op het gebruik van deze website ( www.tin.eu ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt U geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Transport in Nood streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Transport in Nood staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

De juridische informatie op de website is van algemene aard. Deze kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Transport in Nood aanvaardt geen aansprakeliikheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website. Evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Door het verzenden en ontvangen van informatie  via de website of via e-mail ontstaat niet zonder meer een relatie tussen Transport in Nood en de gebruiker van de website.

E-mail

Transport in Nood garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.
Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Transport in Nood te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Transport in Nood  heeft geen invloed op websites van derden, en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
Transport in Nood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Transport in Nood zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Transport in Nood daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.