Transport in Nood

PRIVACY

Transport in Nood B.V.

Transport in Nood kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Transport in Nood BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Transport in Nood BV verstrekt. Transport in Nood BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw bedrijfsnaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer(s) – Uw e-mailadres – Uw IP-adres en alle gegevens welke wij nodig zijn voor de aan u geleverde diensten en de financiële afwikkeling daarvan.

Waarom transport in nood bv gegevens nodig heeft

Transport in Nood B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Transport in Nood BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, of vanwege een wettelijke verplichting.

Hoe lang transport in nood b.v. gegevens bewaart

Transport in Nood BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Transport in Nood BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren. Wij maken gebruik van sessiecookies om gegevens bij te houden over de inlogsessies van bezoekers van onze website. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Houd er rekening mee dat u mogelijk geen volledig toegang hebt tot alle functionaliteiten van deze website.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Transport in Nood BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Transport in Nood BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Transport in Nood BV gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Transport in Nood BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Transport in Nood BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Transport in Nood BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@transportinnood.nl. Transport in Nood BV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Transport in Nood BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen (AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Transport in Nood BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Transport in Nood BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Transport in Nood BV.

meer informatie

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Transport in Nood B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Transport in Nood B.V. via info@transportinnood.nl. 
www.transportinnood.nl is een website van Transport in Nood B.V.
Transport in Nood BV is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:
Transport in Nood
Flevolaan 27G
1382 JX – Weesp – Nederland.

KvK nummer: 34318509

Telefoon: +31(0)85 0719 600