Transport in Nood

voor welke voertuigen is deze tachograaf verplicht?

Digitale tachograaf?

Wat is een digitale tachograaf en voor welke voertuigen is deze tachograaf verplicht?

Zware vrachtwagens, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer moeten een digitale tachograaf hebben. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig.

Digitale tachograaf verplicht voor nieuwe bussen en vrachtwagens

De digitale tachograaf is verplicht voor:

  • nieuwe bussen en touringcars die meer dan 8 personen vervoeren, de bestuurder niet meegerekend;
  • nieuwe vrachtwagens inclusief aanhangers, waarvan het toegestane maximumgewicht meer is dan 3.500 kilo. Het gaat dan om het eigen gewicht plus het maximale laadvermogen;
  • lichte bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer, met een datum eerste toelating van na 1 januari 2006.

Tachograafkaarten aanvragen en verlengen

Op de website van Kiwa Register kunt u zien welke digitale tachograafkaarten er zijn. En hoe u deze kunt aanvragen en verlengen.

Tachograafkaart defect, gestolen of verloren

Als uw tachograafkaart defect, gestolen of verloren is, vraagt u een vervangende kaart aan via Kiwa Register.

Inspecteur controleert digitale tachograaf

De inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de naleving van de rij- en rusttijden met behulp van een draagbare computer. Bij een controle worden de gegevens uitgelezen, maar blijven op de bestuurderskaart staan. Na het uitlezen staan de gegevens ook op de computer van de inspecteur.

Digitale tachograaf installeren in bestaande voertuigen

Als vervoerder mag u een digitale tachograaf installeren in bestaande voertuigen. Dit hoeft u alleen te doen als uw analoge tachograaf kapot gaat.

Gaat een analoge tachograaf in een bus of vrachtwagen in zijn geheel kapot? Dan geldt het volgende:

  • Is het voertuig vóór 1 januari 1996 geregistreerd? Dan mag u de kapotte tachograaf vervangen door een analoge of digitale tachograaf.
  • Gaat het om vrachtwagens met een maximumgewicht van meer dan 12 ton? Of bussen met een maximumgewicht van meer dan 10 ton? En zijn de voertuigen ná 1 januari 1996 geregistreerd? Dan moet u de kapotte tachograaf vervangen door een digitale tachograaf.
  • Voor alle overige voertuigen mag u de kapotte analoge tachograaf vervangen door een analoge of digitale tachograaf.

interesse

Neem meteen contact met ons op.  
Bel +31 (0)85 0719 600