Transport in Nood

Nieuwe wet Spanje vanaf 1 juli 2021

Spanje (16 augustus 2021). Vanaf 1 juli 2021 is in Spanje een nieuwe verordening in werking getreden. Deze wet beperkt de mogelijkheden van een interventie langs de weg bij pech: er vindt in de regel geen interventie meer plaats aan de kant van de weg zelf.

Nieuwe wet Spanje

Het Koninklijk Besluit 159/2021 tot vaststelling van nieuwe voorwaarden voor interventies langs de weg in geval van pech is van toepassing op alle voertuigen die in Spanje rijden en is van toepassing op Spaanse en niet-Spaanse vervoerders. Uitzonderingen:

– indien de handeling minder tijd kost dan het van de weg halen van het voertuig;

– als de handeling noodzakelijk is om het geïmmobiliseerde voertuig te verwijderen.

In beide gevallen moeten de nodige maatregelen worden getroffen om een ​​maximale veiligheid en zichtbaarheid te garanderen. In die zin is het verboden enige handeling te verrichten aan de zijde direct grenzend aan de verkeersstroom. Als er geen alternatief is, moeten de autoriteiten voorafgaand aan de operatie worden gewaarschuwd en zullen zij de maatregelen bepalen die het mogelijk maken om in alle veiligheid te handelen.