Transport in Nood

Personal Information Protection Portal - PIPP

avg

AVG

PIP-Portal

Sinds 25 mei 2018 moet elk land in de Europese Unie voldoen aan de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).  
Deze wet stelt strenge eisen aan de verwerking van Persoonsgegevens.
Transport in Nood maakt daarom gebruik van het ‘Personal Information Protection Portal’ (PIP-Portal). Een IT oplossing om gevoelige persoonsgegevens op een AVG-veilige manier te beheren.

Veiligheid

Dit portaal draait op de (best) beveiligde server van Amazon in Frankfurt. Sinds 2013 is de Europese ‘cloud-capaciteit’ van Amazon door De Nederlandse Bank goedgekeurd voor Nederlandse banken.
Het inloggen op het portaal gebeurt via een tweetraps authenticatie. Enerzijds een gebruikersnaam en wachtwoord en anderzijds een tijdelijke verificatie code per sms.
De opslag van gegevens en documenten in het portaal gebeurt volgens ‘end-to-end’ encryptie. Hiermee wordt alles direct versleuteld.
Het portaal heeft een ingebouwd logboek, waarin alles wordt geregistreerd. Zo weten gebruikers wat er met de opgeslagen persoonsgegevens en documenten gebeurt.
Een groot voordeel van het portaal is dat documenten rechtstreeks vanuit het portaal als mail verzonden kunnen worden.
Deze zijn ‘verpakt’ in een versleutelde zipfile, die door de ontvanger alleen geopend kan worden via een code. Deze code wordt vervolgens apart per sms toegezonden.

Controle

Met behulp van een ‘autorisatiematrix’ kan in het portaal worden ingesteld wie toegang heeft tot welke gegevens.

Het portaal biedt daarbij de unieke mogelijkheid voor betrokkenen (werknemers) om hun eigen gegevens (op aanvraag) te bekijken. Ze kunnen de gegevens inzien en zien ook waarvoor die zijn gebruikt.

Voor de verwijdering van persoonsgegevens kent het portaal een duidelijke procedure, waaronder een bedenktijd van 30 dagen.
Daarom ondergaat het portaal een jaarlijkse inspectie door een onafhankelijke controleur. Vervolgens is het daaruit voortvloeiende rapport beschikbaar voor de klanten van Transport in Nood.

Het PIP-Portal is niet alleen bruikbaar voor Transport in Nood. Alle bedrijven en organisaties, die zoeken naar een manier om persoonsgegevens van medewerkers of leden op een AVG-veilige manier te beheren, kunnen aan de slag met PIP-Portal.

uitleg video

INTERESSE

Neem meteen contact met ons op.  
BEL: +31 (0)85 0719 600