Transport in Nood

AVG-PROOF PLATFORM 22 maart 2018

AVG-Pipp
Transport in Nood heeft een Platform ontwikkeld, waarmee werkgevers en organisaties de digitale opslag en verzending van persoonsgegevens AVG-proof kunnen beveiligen. Dit nieuwe PIP-Platform (Personal Information Protection – Platform) biedt een combinatie van unieke faciliteiten. Zo kunnen persoonsgegevens niet alleen op simpele wijze opgeslagen worden in een versleutelde database, maar desgewenst ook direct vanuit die database versleuteld gemaild worden. Tevens biedt het PIP-Platform aan iedere werknemer de unieke mogelijkheid om op aanvraag, zelfs vanaf de smartphone, veilige toegang te hebben tot hun eigen persoonsgegevens en te zien met wie die zijn gedeeld door zijn/haar werkgever. Ook biedt het Platform een reeks modellen voor de verplichte ‘Verwerkersovereenkomsten’. Transport in Nood heeft het PIP-Platform ontwikkeld in antwoord op de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG) die per 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie in werking treedt. Deze nieuwe Verordening stelt strenge eisen aan de digitale opslag en verzending van persoonsgegevens. Vanaf 25 mei zal hierop gehandhaafd gaan worden door de nationale autoriteiten, waarbij op termijn stevige boetes in het vooruitzicht zijn gesteld als bedrijven niet aan de gestelde eisen voldoen. Bestaande klanten van Transport in Nood kunnen het PIP-Platform vanaf medio april op vrijblijvende wijze gaan uitproberen. Ook kunnen zij rekenen op een aantrekkelijke introductie-aanbieding als zij vervolgens besluiten het Platform definitief te gaan gebruiken voor de beveiliging van de persoonsgegevens van hun medewerkers.
 
Op zaterdag 26 mei organiseert Transport in Nood weer een bijeenkomst in Barneveld, zoals u van haar gewend bent. Naast de AVG en het PIP-Platform komen dan uiteraard ook andere actuele onderwerpen aan de orde, zoals ontwikkelingen rond de Belgische Tol en de verplichte weekendrust. Reserveer deze datum alvast in uw agenda, de officiële uitnodiging volgt zeer binnenkort.
barneveld

Mocht u nu al meer informatie willen hebben over de AVG en het PIP-Platform, klik dan hier voor het contactformulier.