Transport in Nood

MINIMUMLOON FRANKRIJK EN BELGISCHE TOL

 
 

 

Minimumloon Frankrijk

Het Franse minimumloon (Loi Macron) is sinds 1 juli een feit en is nu 2,5 maand onderweg. Onze vertegenwoordiger in Frankrijk wordt dagelijks gebeld door de Franse autoriteiten. Dit geeft dus aan dat de voorspelde controles daadwerkelijk plaatsvinden. Nederlandse bedrijven zijn nog niet echt in de problemen gekomen tot nu toe. Na het aantonen van de verplichte documentatie konden zij hun weg vervolgen. 

Controles

Buitenlandse bedrijven en Nederlandse bedrijven met buitenlandse vestigingen hebben te maken met intensievere controles. In hun geval moet waterdicht aangetoond worden dat de chauffeurs het minimumloon ontvangen voor de gewerkte uren in Frankrijk. Het niet hebben van de verplichte documentatie in de vrachtauto leidt in de meeste gevallen achteraf tot een dwingend verzoek vanuit Frankrijk. Van een aantal Nederlandse bedrijven hebben wij Franse brieven mogen inzien waarin gevraagd wordt om de verplichte documentatie alsnog aan te leveren. Dit  samen met de arbeidscontracten, loonstroken en betalingsbewijzen. En is dit niet aangeleverd binnen 14 dagen, dan wordt er direct een boete opgelegd van minimaal € 2.000,-. Een voorbeeld van dit Franse schrijven hebben wij verwerkt in de opmaak van deze nieuwsbrief.

Loi Macron

Het komt ook voor dat bedrijven niet mogen laden of lossen bij een bedrijf in Frankrijk. Dit omdat de chauffeur de verplichte documenten niet op orde heeft. Volgens de wet zijn de ontvangers en opdrachtgevers ook medeverantwoordelijk voor het voldoen aan de ‘Loi Macron’. Om deze reden kunnen zij eisen alleen samen te werken met Transportbedrijven die aan alle eisen voldoen.

Belgische tol

In België is op 1 april de tolheffing ingegaan en dus is Europa weer een tol-land rijker. Deze tol vervangt het Eurovignet in België en geldt voor vrachtwagens boven de 3,5 ton. Op de openbare weg moet een vrachtauto met een ingeschakelde On Board Unit rijden (OBU). Automatisch worden dan de gereden kilometers gefactureerd.

OBU

Sinds de invoering van het systeem is er veel protest geweest, omdat het systeem en de OBU’s veel storingen hadden. Er waren klachten dat de OBU’s factureerden op wegen die geen tolweg zijn en waren er veel klachten over het in- en uitschakelen van de tolkastjes. In de Multi Service Toll Box zit bijvoorbeeld een accu die 3 uur meegaat. Hierna zal deze vanzelf uitschakelen en wordt er dus geen tol meer betaald.  Dit resulteert in een boete van minimaal € 1.000,-.
Hierna wordt er 1 uur gegeven om de fout te herstellen, anders kan er wederom een boete volgen van € 1.000,-. Daarom is het erg belangrijk om dit in de gaten te houden. Hou daarom de box aan de lader in België, zodat deze zichzelf niet kan uitschakelen.

Het is echt verstandig om de box permanent aan te sluiten op de stroomvoorziening om vervelende verrassingen te voorkomen. De afgelopen maand zijn de controles intensiever geworden. Daardoor is er door ons ongeveer een bedrag van € 42.000,- betaald voor het niet hebben van een juist ingeschakelde OBU.

Scannen

België heeft verschillende methoden om te handhaven, maar in de meeste gevallen scannen controleurs onderweg de kentekens. Hebben zij een ‘hit’, dan zal deze wagen aangehouden worden en zal de chauffeur direct contant moeten betalen. Vaak is dit de Belgische belastingdienst en zij kijken terug tot en met 1 april. Het blijkt erg lastig te zijn om deze boetes te betwisten, omdat een ‘feilloos’ automatisch systeem weinig fouten maakt. Enkel het aantonen dat de gereden kilometers daadwerkelijk gefactureerd zijn moet een boete van tafel kunnen vegen.